Kontakt

PODATNIK Sp. z o.o.
ul.Grzybowa 2, 05-120 Legionowo
ul.Ptasia 2, 00-138 Warszawa (filia)

Prezes Zarządu – Elżbieta Potyrała-Łopatowska
+48 603-059-591
podatnikspzoo@gmail.com

NIP 5251569266
REGON 01098904900000
KRS 0000201951

Formularz kontaktowy

  Czy firma jest już zarejestrowana?*
  TakNie
  Adres email

  Imię i nazwisko

  Pełna nazwa firmy

  Numer NIP

  Jeśli nie założyli Państwo jeszcze działalności bądź nie zawiązali spółki, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi „NIE”. Pragniemy Państwa poinformować, że w ramach świadczonych usług doradczych oferujemy wypełnienie wszystkich niezbędnych formalności w Państwa imieniu.

  Miasto głównej siedziby firmy

  Krótki opis działałności

  EWIDENCJA KSIĘGOWA Rozpoczynam działalność – nie wiem jaką formę ewidencji wybraćPodatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPIR)Księgi handloweRyczałtKarta Podatkowa

  SPOSÓB ROZLICZEŃ PODATKOWYCH

  Czy firma jest płatnikiem VAT?
  TakNie

  Czy w firmie występuje zarówno sprzedaż zwolniona jak i opodatkowana?
  TakNie

  Deklaracje podatkowe VAT składane są za okresy:
  MiesięcznieKwartalnieNie dotyczy

  Terminy płatności zaliczek na podatek dochodowy
  MiesięcznieKwartalnieNie dotyczy

  ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW  

  Czy firma zatrudnia lub planuje zatrudnienie pracowników?
  TakNie
  Jeśli tak to czy firma jest zainteresowana obsługą kadrowo-płacową?
  TakNie

  MIESIĘCZNA LICZBA DOKUMENTÓW 

  Faktury Sprzedaży – przeciętna ilość sztuk w miesiącu

  Faktury Zakupu – przeciętna ilość sztuk w miesiącu

  POZOSTAŁE INFORMACJE 

  Czy faktury sprzedaży wystawiane są elektronicznie?
  TakNie
  Czy firma prowadzi sprzedaż detaliczną za pomocą kasy fiskalnej?
  TakNie
  Czy firma przeprowadza transakcje z podmiotami zagranicznymi?
  TakNie
  Dodatkowe uwagi i pytania z Państwa strony:


  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro rachunkowe PODATNIK Sp. z o.o. , ul.Grzybowa 2, 05-120 Legionowo, NIP 5251569266,
  e-mail: biuro@podatnik.waw.pl   tel.+48 603-059-591
  Dane osobowe gromadzone w celu wysyłki ofert handlowych za pośrednictwem drogi elektronicznej lub telefonicznej, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane podane w tym celu będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody podmiotu danych.
  Dane osobowe gromadzone w celu wysyłki informacji związanych z działalnością PODATNIK Sp. z o.o. , ul.Grzybowa 2, 05-120 Legionowo, za pośrednictwem drogi elektronicznej lub telefonicznej będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel oznacza informowanie klientów o zmianach/nowościach dotyczących naszej działalności. Dane podane w tym celu będą przetwarzane do czasu wyrażenia stosownego sprzeciwu.
  Dane osobowe przetwarzane będą również na podstawie Art.6 ust.1 lit.b RODO , w celu realizacji zawartych umów i zleceń. Dane podane w tym celu oraz dokumenty i księgi będą przetwarzane i przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej).
  Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażania) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne.
  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia lub realizacji umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem: pracowników Spółki, innych podmiotów przetwarzających (Procesorów) – na podstawie zawartych umów, organów do tego upoważnionych na mocy obowiązujących przepisów prawa , w sposób zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.