Audyt

W ramach audytu oferujemy:

 • audyt podatkowy
 • analizy finansowe
 • badanie sprawozdań finansowych
 • przeglądy sprawozdań finansowych
 • usługi atestacyjne
 • usługi poświadczające

Zachęcamy do wysłania zapytania ofertowego bezpośrednio na adres: biuro@podatnik.waw.pl
lub poprzez formularz kontaktowy.


  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest PODATNIK Sp. z o.o. , ul.Grzybowa 2, 05-120 Legionowo, NIP 5251569266,
  e-mail: biuro@podatnik.waw.pl tel.+48 603-059-591.
  Dane osobowe gromadzone w celu wysyłki ofert handlowych za pośrednictwem drogi elektronicznej lub telefonicznej, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane podane w tym celu będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody podmiotu danych.
  Dane osobowe gromadzone w celu wysyłki informacji związanych z działalnością PODATNIK Sp. z o.o. , ul.Grzybowa 2, 05-120 Legionowo, za pośrednictwem drogi elektronicznej lub telefonicznej będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel oznacza informowanie klientów o zmianach/nowościach dotyczących naszej działalności. Dane podane w tym celu będą przetwarzane do czasu wyrażenia stosownego sprzeciwu.
  Dane osobowe przetwarzane będą również na podstawie Art.6 ust.1 lit.b RODO , w celu realizacji zawartych umów i zleceń. Dane podane w tym celu oraz dokumentacja z badania będą przetwarzane i przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej).
  Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażania) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne.
  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia lub realizacji umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem: pracowników Spółki, innych podmiotów przetwarzających (Procesorów) – na podstawie zawartych umów, organów do tego upoważnionych na mocy obowiązujących przepisów prawa , w sposób zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

  PODATNIK Sp. z o.o.
  ul.Grzybowa 2, 05-120 Legionowo
  ul.Ptasia 2, 00-138 Warszawa (filia)

  Prezes Zarządu – Elżbieta Potyrała-Łopatowska
  +48 603-059-591
  podatnikspzoo@gmail.com

  NIP 5251569266
  REGON 01098904900000
  KRS 0000201951