Certyfikaty

Dyplom ukończenia studiów w zakresie „finanse i rachunkowość przedsiębiorstw” w Akademii Leona Koźmińskiego akredytowanej przez EQUIS.

Dyplom Biegłego rewidenta pod numerem 9562.

Polisa OC

Certyfikat Centrum Informacji Księgowej

PODATNIK Sp. z o.o.
ul.Grzybowa 2, 05-120 Legionowo
ul.Ptasia 2, 00-138 Warszawa (filia)

Prezes Zarządu – Elżbieta Potyrała-Łopatowska
+48 603-059-591
podatnikspzoo@gmail.com

NIP 5251569266
REGON 01098904900000
KRS 0000201951