Nasza Spółka oferuje:

Doradztwo podatkowe:

 • doradztwo podatkowe i pomoc przy zakładaniu firmy
 • roczne zeznanie podatkowe: PIT36, PIT36L, PIT37, PIT38, PIT39 itd.
 • deklaracja na podatek od spadków i darowizn SD-3, SD-Z2
 • deklaracja PCC-3
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych
 • wnioski o zwrot VAT od materiałów budowlanych
 • likwidacja firmy
 • inwentaryzacja
Usługi rachunkowe dedykowane jednoosobowej działalności gospodarczej:
 • księga przychodów i rozchodów (kpir)
 • ewidencja ryczałtowa (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)
 • karta podatkowa
 • ewidencje VAT, deklaracje VAT oraz pliki JPK
 • reprezentowanie firmy przed US i ZUS
Prowadzenie ksiąg handlowych:
 • pełna księgowość
 • sprawozdania finansowe
 • deklaracje CIT8
 • sprawozdawczość GUS
 • sprawozdawczość NBP
 • ewidencje VAT, deklaracje VAT oraz pliki JPK
 • reprezentowanie firmy przed US i ZUS
Obsługa kadrowo-płacowa
 • prowadzenie imiennych kartotek pracowniczych
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT11
 • pełna obsługa ZUS wraz z przekazem elektronicznym w systemie PŁATNIK,
Usługi audytorskie:
 • audyt podatkowy
 • analizy finansowe
 • badanie sprawozdań finansowych
 • przeglądy sprawozdań finansowych
 • usługi atestacyjne
 • usługi poświadczające

PODATNIK Sp. z o.o.
ul.Grzybowa 2, 05-120 Legionowo
ul.Ptasia 2, 00-138 Warszawa (filia)

Prezes Zarządu – Elżbieta Potyrała-Łopatowska
+48 603-059-591
podatnikspzoo@gmail.com

NIP 5251569266
REGON 01098904900000
KRS 0000201951